Gwarantujemy bezpieczne zakupy. Wysyłka powyżej 500zł Gratis!

Regulamin i warunki korzystania

Regulamin niniejszy określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym.Yes Collection Zaakceptowanie przez Klienta wszystkich postanowień niniejszego regulaminu jest warunkiem niezbędnym dokonywania zakupów w e-sklepie tj. poprzez witrynę internetową www.yescollection.com należącą do firmy

YES COLLECTION S.C. ANNA CUP-WOJTALA , MAREK WOJTALA
KATOWICE UL.STAROMIEJSKA 12
40-013 KATOWCE

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

NIP 634-002-04-82

REGON 271933405

Dane do kontaktu ze e-sklepem:

tel:(32) 253-60-31 , +48 501-318-313

kontakt@yescollection.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wszelkie informacje o towarach i ich cenach, znajdujące się w e-sklepie yescollection.com stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną na witrynie internetowej wwwyescollection.com i jego potwierdzenie przez e-sklep poprzez nadanie mu odpowiedniego numeru jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Powyższe oznacza także, iż Klient zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach e-Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami;

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego yescollection.com

4. Sklep internetowy; e-sklep – serwis internetowy dostępny pod witryną internetową www.yescollection.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego;

6. Dowód zakupu- przykładowo faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta;

7. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

8. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Yes Collection S.C z siedzibą przy ulicy Staromiejskiej 12 w Katowicach a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego e-Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

10. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

§2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy yescollection.com zwany dalej e-sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony www.yescollection.com przez 24 godziny na dobę.

 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje w trybie korespondencji e-mail wiadomość, że zamówienie dotarło do wiadomości administratora e-sklepu.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest w przypadku zamówień składanych przez stronę internetową … wypełnienie formularza zamówienia w sposób prawidłowy.

 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili jego akceptacji przez administratora e-sklepu. Realizacja zamówień następuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 6. Sprzedaż promocyjna i wyprzedaż obejmuje ograniczoną liczbę towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na powyższe towary, aż do wyczerpania się zapasów, które będą szczegółowo określone w ofercie objętych tą formą sprzedaży.

 7. Do każdego zamówienia e-sklep wystawia Klientowi paragon fiskalny lub na życzenie Klienta e-sklep wystawia odpowiednią fakturę. Dokumenty te są wystawiane w chwili, gdy wszystkie zamówione towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 8. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do chwili wystawienia odpowiedniego dokumentu sprzedaży lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie wyżej wymienionych zmian należy dokonać poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila pod adresem yescollection@poczta.fm lub kontakt telfoniczny (32) 253-60-31… .

 9. Rejestrując się do bazy klientów, logując się bądź składając zamówienie w e-sklepie, domniemuje się, że Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie … a także na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w ramach komunikacji e-sklepu z Zamawiającym. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne i niezbędne do zrealizowania zamówienia przez e-sklep. Klient ponosi odpowiedzialność w związku z podaniem nieprawdziwych danych osobowych.

 10. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Administratorem Danych Osobowych jest firma Yes Collection S.C

 11. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Klient e-sklepu posiada uprawnienie do wglądu i modyfikacji danych osobowych, które znajdują się w bazie danych sklepu. Modyfikacja danych osobowych odbywa się poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w opcjach konta użytkownika.

§2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w walucie złotych polskich i zawierają już podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym towarze a także cena przesyłki wiąże Klienta w chwili złożenia przez niego danego zamówienia.

 3. E-sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu towarów znajdujących się w ofercie na witrynie internetowej wwwyescollection.com, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, na zasadach określonych przy każdej promocji.

 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione przez e-sklep jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży

 5. §3. Czas i sposób realizacji zamówienia

 6. Zamówienia są realizowane przez e-sklep wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 7. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu wszystkich towarów.

 8. Wszystkie przesyłki są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej ….

 9. W sytuacji gdy Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

 10. Towar zostanie przesłany na adres podany przez Klienta w zamówieniu.

§4. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera.

 2. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego:

YES COLLECTION

40-013 KATOWICE

UL STAROMIEJSKA 12

Nr konta: 68 1090 1186 0000 0001 2049 2406

Bank Zachodni WBK 5/O Katowice

 1. Klient, który wybrał płatność przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie maksymalnie 7 dni od daty potwierdzenia złożonego zamówienia, w przeciwnym wypadku e-sklep posiada uprawnienie do anulowania zamówienia, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta.

§5. Dostawa i koszty dostawy

 1. Zamówiony towar może zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszt przesyłki-dostawy towaru na terytorium RP do Klienta wynosi

Usługa zwykła opłacona przelewem max do 32 kg 18zł,usługa za pobraniem max do 32 kg 36 zł i jest ponoszony przez Klienta.

 1. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy minimum 500zł, koszty dostawy przejmuje na siebie e-sklep.

 2. Zamówiony towar można również odebrać bezpośrednio z siedziby sklepu Yes Collection w Katowicach przy ul Staromiejskiej 12 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dogodnego terminu, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 10.00-14.00).

 3. Istnieje możliwość wyboru innej, dogodnej dla siebie formy odbioru towaru po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

 4. Klient zobowiązany jest do poinformowania e-sklepu w przypadku gdy przesyłka nie zostanie dostarczona w terminie określonym w niniejszym regulaminie. W przypadku zaginięcia przesyłki, e-sklep składa samodzielnie reklamację u przewoźnika.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w e-sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, (o którym mowa w art.38 Ustawy o prawach konsumenta) nie przysługuje Klientowi w wypadku m.in.:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Klient ma obowiązek zwrócić towar w stanie nie zmienionym. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury zwrotu wskazane jest korzystanie z dostępnego na stronie internetowej e-sklepu formularza odstąpienia od umowy. Formularz należy przesłać w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru na adres e-mail yescollection@poczta.fm Kopię formularza prosimy wydrukować, spakować zwracany produkt wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz odesłać na adres:

Yes Collection S.C

UL,Staromiejska 12

40-013 Katowice

 1. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. W sytuacji gdy zwrot towaru nastąpi w taki sposób, że e-sklep nie będzie miał możliwości zidentyfikowania zwracanego towaru, nazwy bądź adresu nadawcy lub odpowiedniego numeru transakcji, towar zostanie skierowany do depozytu aż do momentu ujawnienia danych zwracającego towar.

 3. W razie odstąpienia od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Odstępujący od umowy pokrywa koszt wysyłki zwracanego towaru.

 4. E-sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. E-sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. E-sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. E-sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§7. Reklamacje

 1. Warunki reklamacji reguluje niniejszy regulamin, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, niewadliwe (za wyjątkiem produktów przecenionych ze względu na określoną wadę gdy wada ta jest opisana w profilu produktu) i posiadają gwarancję jakości. Gwarancja jest uzależniona od rodzaju skóry użytej do produkcji danego towaru a informacja o rodzaju skóry jest dołączana każdorazowo do towaru jako ulotka informacyjna.

 3. W przypadku produktów, które były przecenione ze względu na konkretną wadę, która została opisana w profilu produktu e-sklep nie rozpatruje reklamacji związanych z opisaną wadą.

 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 5. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie e-sklepu są objęte gwarancją producenta (prosimy zachować dowód zakupu).

 6. Reklamowany produkt powinien być dostarczony na adres e-sklepu przesyłką pocztową lub kurierską po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z e-sklepem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup oraz pisemne uzasadnienie reklamacji (formularz reklamacji dostępny na stronie wwwyescollection.com.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 8. W przypadku uznania reklamacji nastąpi naprawa lub wymiana produktu na nowy wolny od wad. Jeżeli nie będzie to możliwe nastąpi zwrot kwoty zakupu produktu i kosztów przesyłki na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy … a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Web Fashion Paweł a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę … (e-sklepu).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. E- sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Wszystkich zarejestrowanych użytkowników na witrynie wwwyescollection.com e-sklep o zmianie regulaminu poinformuje mailowo.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2016

Polityka ochrony danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).IPTCC przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

YES COLLECTION S.C  ANNA CUP-WOJTALA, MAREK WOJTALA UL. STAROMIEJSKA 12  40-013 KATOWICE                                                      NIP 634-002-04-82, REGON: 271933405

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych po adresem e-mail: yescollection@poczta.fm tel.:  32 253-60-31 , +48 501-318-313

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez YES COLLECTION S.C ?

Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Pani/Pana, podmiotu, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym                         z YES COLLECTION S.C, przygotowania oferty, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania tej oferty, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności firmy, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

Jakie kategorie danych firma przetwarza?

Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe).

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom firmy w celu zaprezentowania ich oferty.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą przechowywane: przez okres działalności firmy.

Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez firmę, mają prawo:

a.        dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

b.        żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;

c.        żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;

d.        ograniczenia przetwarzania;

e.        przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;

f.         sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);

g.        wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

h.        jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Pani/Pana prawa?

1.        Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie usług firmy i treści jakie otrzymuje ta osoba

2.        Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą tylko:

a.        w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy firmą jako administratorem a tą osobą lub

b.        gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka. W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a firma jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

3.        Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu firma nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy podmiotem, którego jest Pani/Pan właścicielem, lub w związku z realizacją zlecenia dla naszego kontrahenta lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł.

 


Promocje

Informacje

Producenci

 • Yes Collection
  Z tym kuponem -5% Rabatu na paski i torebki Verso -10% Rabatu na rękawiczki -15% Rabatu na kurtki tekstylne damskie i męskie -10% Rabatu na portfele damskie i męskie -10% Rabatu na futra damskie !