Gwarantujemy bezpieczne zakupy. Wysyłka powyżej 500zł Gratis!

Zwroty, oświadczenia o odstąpieniu, formularze reklamacyjne

ZASADY ZWROTÓW

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w e-sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, (o którym mowa w art.38 Ustawy o prawach konsumenta) nie przysługuje Klientowi w wypadku m.in.:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Klient ma obowiązek zwrócić towar w stanie nie zmienionym. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury zwrotu wskazane jest korzystanie z dostępnego na stronie internetowej e-sklepu formularza odstąpienia od umowy. Formularz należy przesłać w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru na adres e-mail yescollection@poczta.fm Kopię formularza prosimy wydrukować, spakować zwracany produkt wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz odesłać na adres:

                  Yes Collection

                  UL,Staromiejska 12

                  40-013 Katowice

 1. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. W sytuacji gdy zwrot towaru nastąpi w taki sposób, że e-sklep nie będzie miał możliwości zidentyfikowania zwracanego towaru, nazwy bądź adresu nadawcy lub odpowiedniego numeru transakcji, towar zostanie skierowany do depozytu aż do momentu ujawnienia danych zwracającego towar.

 3. W razie odstąpienia od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Odstępujący od umowy pokrywa koszt wysyłki zwracanego towaru.

 4. E-sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. E-sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. E-sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. E-sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

POBIERZ FORMULARZ

FORMULARZ REKLAMACJI

POBIERZ FORMULARZ


Promocje

Informacje

Producenci

 • Yes Collection
  Z tym kuponem -5% Rabatu na paski i torebki Verso -10% Rabatu na rękawiczki -15% Rabatu na kurtki tekstylne damskie i męskie -10% Rabatu na portfele damskie i męskie -10% Rabatu na futra damskie !